коммерческая

https://lnova.ru/property/kommercheskaya-196-00kv-m-aviakonstruktora-mikoyana-ul-14-k-3/Коммерческая 196.00кв.м., Авиаконструктора Микояна ул., 14, к 3 https://lnova.ru/property/kommercheskaya-22-00kv-m-zemlyanoj-val-ul-36/Коммерческая 22.00кв.м., Земляной Вал ул., 36 https://lnova.ru/property/kommercheskaya-13-00kv-m-zemlyanoj-val-ul-36/Коммерческая 13.00кв.м., Земляной Вал ул., 36